De realisatie van Akropolis-IJburg is zeker!

Op 19 juni 2024 is de financieringsofferte van de Rabobank getekend. Op dezelfde dag is de omgevingsvergunning onherroepelijk geworden. Hiermee kon op 25 juni de aannemingsovereenkomst met de Katwijkse Bouwmaatschappij worden getekend en die is vervolgens voortvarend gestart met de bouwvoorbereiding. Als sluitstuk is op 27 juni de financieringsofferte van de gemeente Amsterdam/SVn getekend.

De planning van de start bouw is nu oktober 2024 en oplevering van het gebouw ruim een jaar later.
Afgelopen drie jaar is het project vertraagd. Er leek uitzicht op financiering te zijn. Dit liep echter flinke vertraging op door de gewijzigde situatie in de wereld, waardoor de bouwkosten enorm toenamen en de rente meer dan verdubbelde. In ‘stilte’ is doorgewerkt aan de plannen, wat nu uiteindelijk heeft geleid tot een financiering door zowel stichting Stimuleringsfonds Volkshuisvesting Nederlandse gemeenten (SVn), als de Rabobank.

Hierdoor is het zeker geworden dat ons gezamenlijk woonproject daadwerkelijk binnen afzienbare tijd kan worden gerealiseerd. We zien ernaar uit om onze woningen te mogen betrekken.